Framtidskommissionen: Små inkomstskillnader

Enligt en ny rapport från regeringens så kallade Framtidskommission är inkomstskillnaderna i Sverige små i ett internationellt perspektiv, och andelen barn som lever i ekonomisk utsatthet har minskat betydligt sedan slutet av 90-talet.

Dessutom ökar toleransen för invandring i Sverige, enligt Framtidskommissionens rapport som presenteras på Svenska Dagbladets debattsida.

Framtidskommissionen är tillsatt av regeringen och består av de fyra borgerliga partiledarna samt ytterligare nio personer.