Myndigheters arbete mot korruption får kritik

Riksrevisionen kritiserar regeringen för att sakna överblick över svenska myndigheters arbete mot korruption och anser okså att för få svenska myndigheter arbetar systematiskt med förebyggande åtgärder mot korruptionen.

Riksrevisor Jan Landahl skriver på Dagens Nyheters debattsida att det är anmärkningsvärt att det inte finns någon samlad bild över myndigheternas förebyggande arbete med tanke på att flera korruptionsfall upptäckts under senare år.

Han tar som exempel fall inom Kriminalvården, Migrationsverket och Försäkringskassan.