Minskad svensk vapenexport under 2012

2:20 min

Svensk vapenexport minskade 2012 med 30 procent jämfört med 2011. Delvis förklaras det med att en del stora vapenaffärer är avslutade.

Totalt uppgick den till 9,8 miljarder kronor enligt Inspektionen för strategiska produkter (ISP). Största enskilda köpare var i turordning Indien, Saudiarabien, Frankrike, Pakistan och Thailand.

Cirka 56 procent av exportvärdet gick till EU och andra "etablerade samarbetsländer" som Kanada, Sydafrika och USA enligt ISP. Resten gick till ett 20-tal andra länder.

Den stora svängningen från 2011 hänger samman med att svensk vapenexport på senare år har präglats av stora enskilda affärer - export av Gripen-plan, spaningsradarsystemet Erieye och stridsfordon 90.

"Flera av dessa system har levererats och därmed minskar nu också värdet på den svenska exporten" skriver ISP, som är den myndighet som kontrollerar Sveriges export av försvarsmateriel och produkter som kan användas både civilt och militärt.

Efter en lagändring i fjol kontrolleras också tekniskt bistånd som förstudier och konsulttjänster.

Även om vapenexporten minskar sker det från rekordhög nivå och beror inte på något åtstramningsbeslut, konstaterar Svenska freds.

"Vapenexporten till diktaturer fortsätter till synes utan restriktioner", skriver organisationen. Till exempel Bahrain, där demokratirörelsen slås ned, fick köpa vapen i fjol. Export till Indien fortsätter trots att landet vidareförmedlat svenska vapen till diktaturen Burma."

TT