Krisen kan väcka pensions-elefanten

Ekots inrikespolitiske kommentator Tomas Ramberg om att pensionsåldern kan vara på väg att höjas. Enligt Ramberg är pensionssystemet en omstridd och klassisk symbolfråga i svensk politik.

Pensionssystemet är en klassisk symbolfråga i svensk politik. Striden om pensionssystemet kring 1960 delade Sverige och spräckte vänskapsband och lojaliteter. Det var bara tack vare en avhoppad folkpartist som Socialdemokraterna kunde vinna och införa ATP-systemet.

När majoriteten ville byta system för 20 år sen var det i stället bred enighet som gällde. Socialdemokraterna och de borgerliga förenades i argumentet att pensionssystem ska vara över generationer, och därför inte lämpar sig för politisk strid.

Men nu är den enigheten klart ansträngd. Och det gäller inte bara frågan om att höja pensionsåldern. Det är framför allt den ekonomiska krisen och utvecklingen på börsen som satt press på sammanhållningen i pensionsfrågan.

Dagens pensionärer drabbas av systemets broms och framtidens pensionärar ser ut att få mindre pengar än många hoppats. Förre S-ledaren Håkan Juholt var den förste etablerade politiker som vågade lyfta på locket till det här missnöjet, som är utbrett i de socialdemokratiska leden. Stefan Löfven har sen inte lyckats stänga locket, utan talar i allmänna ordalag om att han vill fundera på "hur vi ska kunna åstadkomma högre pensioner".

Det enda något så när konkreta förslag som kommit från Socialdemokraterna handlar om att minska PPM-systemets betydelse. Partiet har aldrig gillat PPM-systemet och tycker sig ha fått stöd av börsutvecklingen.

Men elefanten i rummet är inte PPM.  Nej, den stora frågan är om det allmänna pensionssystemet behöver mera pengar. Den dag något av partierna kräver att avgifterna till systemet ska höjas för att få bättre pensioner, den dagen spricker den politiska enigheten om pensionssystemet.