Mer svenska i skolan för invandrade elever

2:20 min

Det ska bli fler svensklektioner i skolan för elever som kommer till Sverige från andra länder och har fyllt 12 år, föreslår regeringen i dag.

I dag kom detaljerna kring hur regeringen vill förbättra undervisningen för nyanlända elever. Svenskan ska stå i fokus för invandrade tonåringar, enligt utbildningsminister Jan Björklund.

– Det är ett väldigt fokus på svenska det första året, och sedan ett fortsatt ganska stort fokus på svenska de kommande åren, för en invandrarelev. Först efterhand kan man gå över och tillgodogöra sig undervisningen i alla ämnen, säger Jan Björklund.

I budgeten är redan 30 miljoner om året avsatt, fram till 2016. Bakgrunden är att allt färre av de nyanlända, klarar målen i den svenska skolan.

Skälen anges vara att fler nu är tonåringar, många kommer från länder med dålig eller ingen skolgång på grund av krig, sociala och kulturella faktorer. Till exempel från Somalia och Afghanistan.

Regeringen vill att elever i sjätte till nionde klass ska kunna få tre timmar mer svenska i skolan i veckan, de fyra första terminerna.

Första året ska eleverna också kunna få ännu mer svenska, istället för andra lektioner.

Och för elever som inte klarar godkänt i svenska i nionde klass, förlängs skolplikten till 18 års ålder.

Skolverket ska också göra nya grunder för hur eleverna ska bedömas.

– Det är ingen idé att låta de här eleverna skriva nationella prov i andra ämnen de är chanslösa att klara, eftersom de inte kan läsa, säger Jan Björklund.

Målet är att nyanlända så fort som möjligt ska in i vanliga klasser med ordinarie undervisning, ingen ska få går mer än ett år i så kallad förberedelseklass.

– Är du tolv år gammal så är svenskan nyckeln till att du ska klara andra ämnen. Där har vi ibland varit lite naiva i svensk skola och tänkt att vi ska behandla alla lika och tolvåringen bemötas på samma sätt som den som redan gått 5-6 år i svensk skola. Det är feltänkt, säger integrationsminister Erik Ullenhag.

-– Det är bättre i en sådan situation att ge extra svenskundervisning och även ta ifrån andra ämnen, för ett par år senare är det betydligt bättre att man har svenskan med sig. Det är justare mot en elev att se till att den får med sig svenska än att den ska tillåtas misslyckas i ett antal andra ämnen för att den har misslyckats med svenskan, säger Erik Ullenhag.