Första gången domstolen stoppar skyddsjakt

2:22 min

För första gången stoppar förvaltningsrätten en skyddsjakt på varg. En gång tidigare har miljöorganisationer fått rätt av domstolen då de överklagat, men vargen hade då redan dödats innan det beviljades av högre instans.

Den omtalade Junselevargen får fortsätta leva. Skälen för skyddsjakt på ett fridlyst rovdjur var inte tillräckligt motiverat menade förvaltningsrätten och dömde ut Naturvårdsverket.

Det är första gången som en domstol stoppar en skyddsjakt i Sverige. För två år sedan försökte miljöorganisationer stoppa jakten på den så kallade Kynnavargen. Förvaltningsrätten avvisade överklagandet och vargen sköts utanför Älmhult nära gränsen mot Skåne. Senare kom kammarrätten fram till att Naturskyddsföreningen borde ha fått överklaga domen.

Både Naturskyddsföreningen och Rovdjursföreningen gick till förvaltningsrätten för att stoppa skyddsjakten på Junselevargen som flyttats tre gånger och alltid återvänt norrut till renbetesområdet.

Den här domen ser Mikael Karlsson som ett framsteg för miljöorganisationernas talan.

– Vi har i ökad grad fått talrätt av olika domstolar. Det var samma sak med Kynna-vargen i Småland men när det väl skulle prövas i sak så lades ärendet ned eftersom vargen redan var skjuten. Nu är vi väldigt glada att vi fått ett stopp på jakten i en avvaktan på en prövning och sedan också vunnit själva prövningen, säger Mikael Karlsson.

Jenny Vik Karlsson som är jurist vid Samernas Riksförbund, anser att rättens beslut är olyckligt.

– Vi kommer att överklaga den här domen av flera olika anledningar. Vi tycker att domen är väldigt dålig både när det gäller argumentationen och hur skälen är formulerade. Skadorna kommer också bli större än de som domstolen refererar till. De skadorna kommer vi kanske inte se förrän kanske nästa år.

Hur det går för vargen i Junsele är för tidigt att säga, eftersom Naturvårdsverket i förra veckan fick en ny ansökan om skyddsjakt från renägare i området. Vi har ännu ingen kommentar från Naturvårdsverket om hur domen i går påverkar detta.