Regeringen satsar 50 miljoner på gruvnäringen

2:02 min

50 miljoner kronor ska under tre år satsas för att den svenska gruvnäringen ska utvecklas i den allt hårdare internationella konkurrensen. Det lade regeringen fram i sin mineralstrategi i dag.

Strategin som lades fram i dag har mött kritik från Socialdemokraternas näringspolitiska talesperson Jennie Nilsson.

– Det är väldigt lite pengar, man talar en del om samverkan mellan myndigheter och det är bra men det är långt ifrån tillräckligt, säger hon.

Med de 50 miljoner kronorna i mineralstrategin ska olika myndigheter utveckla svensk gruvnäring. Sametinget och Bergsstaten ska till exempel förbättra dialogen mellan renskötseln och gruvindustrin.

Men Håkan Jonsson, ledamot i Sametingets styrelse är ändå besviken över att det inte föreslås några förändringar. Det handlar bland annat om utländska gruvbolagens möjligheter att kunna starta gruvverksamhet i Sverige i dag.

– Det är ju oerhört förvånande. Man tror ju nästan att de som sitter och jobbar fram regeringens förslag är i maskopi med internationella bolag, säger Håkan Jonsson.

Gruvnäringens branschförening Svemin välkomnar däremot mineralstrategin. Strategin innebär också att Boverket får i uppdrag att se över varför det inte byggs mer bostäder i gruvkommunerna än vad som görs i dag så att fler kan flytta dit.

"Långsiktigt hållbara gruvsamhällen" är ett måste enligt Annie Lööf som vill minska veckopendlingen in till gruvkommunerna. I dag pendlar flera tusen personer till jobb i gruvorna i Kiruna, Gällivare och Pajala varje vecka.

 – Då får även kommunerna ta del av de skatteintäkter som genereras. För det är ju bara på det sättet som kommunerna kan stärkas och få en möjlighet att blomstra och utvecklas, säger Anna Lööf.

Däremot nämns inte frågan om Sverige likt andra länder ska höja den avgift som gruvbolagen betalar till staten för att få bryta malm här. I dag ligger mineralavgiften på en halv promille utav värdet på malmen.

I Australien höjdes gruvavgiften till 30 procent nyligen och Finland ses frågan nu över. Men i Sverige blir det ingen gruvskatt, enligt näringsministern.

– Regeringen vill inte se någon gruvskatt. Det skulle inte gynna investeringsviljan och de mindre bolag som finns på marknaden som är viktiga för att skapa jobb och tillväxt på orter, inte minst i Västerbotten och Norrbotten, säger Annie Lööf.