EU vill begränsa användandet av bioetanol

1:43 min

EU-kommissionen vill förhindra att odling av biobränslen konkurrerar med odling av mat. Därför föreslås att högst fem procent etanol får användas i bensin fram till 2020. I dag möts EU:s energiministrar.

Energiminister Anna-Karin Hatt säger att Sverige vill kunna använda mer etanol, men mindre biodiesel.

– Låt oss tydligt begränsa användningen av biodisel. Men låt oss inte gå in och sätta tak för hur mycket bioetanol vi kan använda. För bioetanol är bra ur klimatsynpunkt. 

Sveriges linje är alltså att etanol, som framställs av till exempel vete, ska få räknas som förnybar energi när EU-länderna ska uppfylla målet att minska användningen av fossila bränslen. Blir det ett tak på fem procent kommer det att påverka etanolanvändningen i Sverige negativt, menar Anna-Karin Hatt. Det skulle bli problem för investeringar som redan gjorts, i till exempel etanolfabriken i Norrköping, som gör etanol av vete.

– Från regeringens sida är vi oroliga för att det skulle riskera att hämma investeringsviljan. Därför är Sverige mån om att våra insatser och att de investeringar som gjorts i Sverige, för att bidra med hållbara förnybara drivmedel, ska kunna fortsätta utvecklas.

Sverige kommer också vid energiministermötet i dag att driva att det ska sättas ett tak som begränsar iblandningen av biodiesel, som framställs ur till exempel palmolja eller oljeväxter, och som kan användas som livsmedel eller foder.

– Den analys som kommissionen har gjort visar att bioetanolen är bättre ur klimatsynpunkt, än vad biodieseln är, säger Anna Karin Hatt.

Hör Anna-Karin Hatt i Ekots lördagsintervju i morgon. P1 12:55.