S: Bonus till kommuner med många flyktingar

2:02 min

Socialdemokraterna föreslår en "solidaritetsbonus" som ska gå till kommuner som tagit emot många flyktingar. Förslaget ligger till partiets kongress i april. Kommuner som inte tar emot flyktingar ska betala.

– I dag är det för få kommuner som tar ansvar för flyktingpolitiken och det är inte rimligt. Det är Sverige som land som tar emot flyktingar och då ska också alla kommuner vara inblandade och ta ansvar för det. Och är det så att man inte får ordning på det, att alla är med då får man vara med och betala i alla fall.

Socialdemokraterna har länge slitits internt med frågan om flyktingmottagandet. Stora tunga kommuner som Malmö, Göteborg och Södertälje där socialdemokrater regerar har tagit emot många flyktingar och hävdar ökade kostnader.

De har länge velat ta bort möjligheten för flyktingar att bosätta sig var de vill - och tvinga kommuner som inte ställer upp att göra så. Partiet svarar nu och håller med om att systemet med eget boende inte fungerar men att förändringar kräver förslag som omfattar hela flyktingmottagandet. Först ska regeringens etableringsreform utvärderas, säger socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven.

Därför föreslår Socialdemokraterna nu en så kallad "solidaritetsbonus" för att kompensera de utsatta kommunerna som genom åren tagit emot många flyktingar.

Solidaritetsbonusen ska enligt förslaget införas i avvaktan på ett nytt system för flyktingmottagande som tydliggör statens och alla kommuners ansvar.

Förslaget om solidaritetsbonusen ligger till kongressen om en månad och tanken är att kommuner som idag inte tar emot flyktingar tvingas betala kommuner som tar emot flyktingar. Stefan Löfven igen:

– Ja, återigen. Det är landet Sverige. Vi har och ska ha en human flyktingpolitik. När man tittar på TV och ser vad som händer i Syrien så kan man inte i nästa timme slå igen dörren i ansiktet på människor som flyr för sitt liv. Det ska vi vara tydliga med. Men då är det så att det är landet Sverige som tar emot, inte kommunen den och den som tar emot. Landet Sverige och då har vi ett gemensamt ansvar för detta och då menar jag att kommuner som idag inte tar det ansvaret och visar den solidariteten - de ska få visa den solidariteten ändå - med att vara med och betala.