Dom i dag: samhällstjänst för Sigtunaelever

De fem före detta elever på internatet i Sigtuna som misstänktes för att ha misshandlat en elev under skoltiden fick i dag sina domar vid Attunda tingsrätt.  En enig tingsrätt dömer eleverna, men anser att misshandeln inte ska betecknas som grov. Påföljden blir samhällstjänst.

Eleverna döms för att ha misshandlat en annan elev med sparkar och slag vid två tillfällen under 2011 och 2012.

Enligt åklagaren var det fråga om grov misshandel, men tingsrätten anser att brottet ska rubriceras misshandel, även om misshandeln från 2012 är av allvarligt slag.

Straffet för samtliga tilltalade blir villkorlig dom och samhällstjänst. De måste betala skadestånd till målsäganden med totalt 28 600 kronor för kränkning samt sveda och värk, enligt ett pressmeddelande från rätten.

Domen kommer att överklagas, säger en av de åtalades advokater Monica Behm till P4 Stockholm.

Rätten konstaterar att de äldre eleverna utövat våld mot 17-åringen. Att brottet ändå inte ses som grovt av rätten beror på att "våldet relativt sett inte var så kraftigt och att skadorna var förhållandevis snabbt övergående".

När straffet bestämdes tog rätten hänsyn till de åtalades låga ålder vid tiden för brotten. De har dömts till samhällstjänst i mellan 75 och 160 timmar.

Att de åtalade varit frihetsberövade, tvingades till avbrott i sina studier, samt den stora medieuppmärksamheten, vägde in när rätten bestämde straffen för de fem.

Det 17-åriga offret har under rättegången berättat om hur han vid två tillfällen tvingats ner på knä och fått ta emot slag och sparkar från andra elever på skolan.

Vid den första misshandeln ska fem av treorna på skolan ha kastat ostbollar på en 17-årig elev och straffat honom med slag och sparkar när han inte kunnat fånga ostbollarna med munnen.

I det andra fallet ska 17-åringen ha straffats med slag och sparkar för att han vägrat att städa ett rum.

De anklagade har antingen medgett att det förekommit någon form av invigningsritual som målsäganden varit med på, men att det inte handlat om grov misshandel, eller att de inte minns vad som hänt vid de aktuella datumen.

Åklagaren Yngve Rydberg hade yrkat på ett års fängelse för alla fem. Han säger till TT att han är nöjd med domen, trots att straffet blev ett annat än det han yrkade på. Enligt Rydberg är det viktigaste att hans klient blev trodd, och han hoppas att domen har en "avskräckande effekt" för eleverna på internatskolor.

Ekot/TT