Dyster bild i EU-kommissionens ekonomiprognos

1:26 min

EU-kommissionen har i dag kommit med en ny prognos för ekonomin – och den ser inte så ljus ut, med liten tillväxt och hög arbetslöshet.

Trots att det ekonomiska läget i flera länder är sämre än väntat finns det enligt EU-kommissionen en viss "medvind" i europeisk ekonomi.

Först i slutet av året blir det lite snurr på tillväxten. För helåret 2013 spås en mager BNP-tillväxt på 0,1 procent i genomsnitt för EU, medan euroområdet krymper med 0,3 procent.

I år får EU-länderna förlita sig på att asiaters, amerikaners och andras köplust håller efterfrågan under armarna.

Trots att finansmarknaderna lugnat ner sig och Grekland, Portugal och de andra krisande euroländerna inte längre hotas av konkurs, är europeiska konsumenter och företag försiktiga.

Först nästa år väntas den inhemska efterfrågan i EU bli tillväxtmotor. Då spås tillväxten bli 1,4 procent i euroområdet och 1,6 procent i hela EU.

När det gäller de enskilda EU-länderna kommer Frankrike att få sämre tillväxt och större budgetunderskott än beräknat.

EU tillåter högst 3 procents budgetunderskott för Frankrike från och med i år, men enligt dagens prognos kommer underskottet att landa på närmare 4 procent både i år och nästa år.

Enligt EU:s ekonomikommissionär Olli Rehn kommer man under de närmaste månaderna avgöra om EU kommer tvinga Frankrike till ytterligare kraftiga besparingar i år, eller om man ger landet ytterligare tid på sig att nå upp till unionens budgetkrav.

Spanien kommer också att få betydligt värre budgetunderskott än väntat, enligt dagens prognos.

Däremot ser det ljusare ut på andra håll i den europeiska ekonomin.

De baltiska länderna väntas få EU:s bästa ekonomiska utveckling till och med nästa år, med bra tillväxt och minskad arbetslöshet.

Svensk ekonomi väntas ta fart under andra halvåret i år. EU tror på en svensk tillväxt på 1,3 procent i år och 2,7 procent nästa år. Detta eldas bland annat på av en närmast 5-procentig ökning av svensk export under 2014.

Arbetslösheten fortsätter att vara hög. I eurozonen bedöms den bli drygt 12 procent både i år och nästa år. För hela EU väntas arbetslösheten ligga på runt 11 procent i år och nästa år.

Men arbetslösheten varierar kraftigt mellan olika EU-länder. I Grekland och Spanien stiger den från redan höga nivåer till 26-27 procent de närmaste åren.

Österrike, Luxemburg och Tyskland har däremot arbetslöshetssiffror på mellan 4 och 6 procent.

Sverige, Finland och Danmark spås samtliga få en arbetslöshet på 8 procent i år. Nästa år sjunker den med någon tiondel.