Hopp om vändning i svensk konjunkturbarometer

1:05 min

Samtidigt som EU-kommissionen kom med en dyster ekonomisk prognos i dag, visar det sig att den svenska ekonomin fick lite mer vind i seglen under februari. Konjunkturinstitutets månadsbarometer mäter stämningen hos företag och hushåll, och institutets prognoschef Jesper Hansson tror att det kan vara ett första tecken på en vändning.

Jesper Hansson säger att han ser flera förklaringar.

– Just nu kan man se att det finns en tydlig tilltagande optimism på de finansiella marknaderna, börskurser stiger. Förtroendet för att man ska reda ut eurokrisen har stigit, man tror att euron kommer att överleva. Sådana mekanismer spelar så klart roll, säger han.

Barometern steg med fem punkter under februari jämfört med januari, och landade på nästan 94,7.

Framförallt är det tillverkningsindustrin och privata tjänsteföretag som har fått fart.

Men även om det går upp så ligger fortfarande barometern under det historiska genomsnittet och arbetslösheten är fortsatt hög i landet.

Konjunkturinstitutet tror att det kommer att dröja innan företagens tillväxt leder till lägre arbetslöshet. Enligt deras prognos kommer arbetslösheten fortsätta att stiga under 2013 och prognoschef Jesper Hanson tror att det finns åtgärder kan snabba på processen.

– Riksbanken har redan en expansiv penningpolitik med en låg styrränta på en procent. Det är en faktor som redan driver på ekonomin. Men givet att vi redan har så mycket lediga resurser, hög arbetslöshet, och samtidigt låg inflation, så finns det utrymme för ytterligare reporäntesänkningar, säger Konjunkturinstitutets prognoschef Jesper Hansson.