Positiva tongångar för tysk konjunktur

1:23 min

Trots dystra ekonomiska besked från EU i dag blir självförtroendet i den tyska ekonomin allt starkare. Tysklands viktigaste konjunkturmätning, IFO-indexet, steg i dag oväntat mycket. Det är den största ökningen på nästan tre år.

Den dystra siffrorna från slutet av förra året är som fjolårssnö.

Det är det ekonomiska huvudbudskapet från Tyskland i dag. Det viktiga IFO-indexet, som mäter det tyska affärsklimatet, steg nämligen med över 3 punkter under februari jämfört med januari månad.

Indexet beräknas genom att 7 000 tyska företag ger sin syn på det aktuella ekonomiska läget. Det är fjärde månaden i rad som IFO-indexet nu stiger. Februariökningen var den största på nästan tre år och indexet har nu sin högsta nivå på nästan ett år.

Dessutom steg också den del av indexet som mäter företagens syn på läget ett halvår framåt.

Tidigare under veckan och året har också  flera andra mätningar visat att Tysklands ekonomi förmodligen växer igen efter tillbakagången på 0,6 procent under sista kvartalet förra året.

Med detta i ryggen kan Tyskland nu oroa sig mindre över den minskning av exporten som inträdde under sista kvartalet förra året.

Framförallt är det bättre utsikter för Kina och USA som gör att stämningsläget i Tyskland har vänt. Dock är fortfarande efterfrågan från övriga Europa på tyska produkter klart svagare än vanligt.

Det, plus oron för att eurokrisen fortfarande inte är löst, göra att vissa analytiker fortfarande höjer ett varningens finger för framtiden även för den tyska ekonomin.