"Kvinnor i Jemen har fått en bättre ställning"

1:49 min

Det är i dagarna två år sen den arabiska våren inleddes, och en stor del av dem som gick ut på gatorna för att demonstrera för sina mänskliga rättigheter var kvinnor.

I konflikttyngda Jemen, en av världens fattigaste länder, har situationen för landets kvinnor förbättrats markant sedan dess. Det säger Tawakkol Karman, 2011 års mottagare av Nobels fredspris, i en exklusiv intervju med Ekots utsände i Sanaa.

– Kvinnor spelade en stor och viktig roll under upproren - utan oss hade revolutionerna inte varit möjliga. Så nu måste vi se till att i den nya grundlagen garantera våra rättigheter och vår representation i parlament och regering, säger Tawakkol Karman.

Sen hon tog emot fredspriset 2011 har hon rest världen runt. Men nu ses vi på hennes kontor i Jemens huvudstad Sanaa, där den politiska dialogen som inleds om några veckor ska leda fram just till en ny konstitution och på sikt också allmänna val.

Kvinnor ska utgöra en fjärdedel av delegaterna är det sagt. Även om Tawakkol poängterar att det är ett stort framsteg jämfört med tidigare, så är hon inte helt nöjd. Det som oroar henne är att kvinnorna, som varit så närvarande under gatudemonstrationerna, stängs ute nu när de politiska förhandlingarna flyttas in i stängda rum.

– Vid tidigare uppror har männen alltid tagit över när länderna blir mer stabila och makten ska fördelas. Så får det inte bli den här gången, säger Tawakkol Karman.

Hon tycker det är hög tid att arabvärlden får se en kvinnlig president.

– Om en kvinna har kunnat leda revolutionen, så kan hon också leda ett land, säger Tawakkol Karman.

Mer om situationen för kvinnorna efter den arabiska våren hör du i morgon i P1-programmet Konflikt efter nionyheterna.