Miljöpartiet stödjer S-förslag om kommunbonus

1:50 min

Miljöpartiets migrationstalesperson Maria Ferm stödjer Socialdemokraternas förslag om en solidaritetsbonus för kommuner som tar emot flyktingar.

– Det är bra att kommuner hjälps åt, och det här förslaget är mer positivt, och mer effektivt, än tidigare socialdemokratiska kommunalråd, säger Maria Ferm (Mp).

Kommunernas flyktingmottagande har diskuterats under många år. I Malmö, Göteborg och Södertälje, dit många flyktingar flyttar på egen hand, har ledande socialdemokratiska kommunalråd länge krävt att kommuner ska tvingas att ta emot flyktingar.

Det här har dock inte partiet ställt sig bakom. Inför Socialdemokraternas kongress lyfter däremot Stefan Löfven frågan om en så kallad solidaritetsbonus. Det här är inget skarpt förslag, men Löfvén vill diskutera om man kan utforma ett system som innebär att kommuner som inte tar emot flyktingar får betala till kommuner som har ett mottagande.

--  Det är Sverige som land som tar emot flyktingar, och då ska också alla kommuner vara inblandade och ta ansvar för det. Och är det så att man inte får ordning på det, att alla är med då får man vara med och betala i alla fall, säger Stefan Löfven.

Vellinge, strax utanför Malmö, hade 2012 ett mycket begränsat flyktingmottagande. Vice ordförande i kommunstyrelsen är Carina Wutzler, hon tror inte på en så kallad solidaritetsbonus.

– Jag tycker att man på redan gör det på ett sätt med det utjämningssystemet som finns i dag. Då får ju kommuner med en hög andel invandrare kompensation.

– Istället för att pumpa in mer pengar så måste man ju fundera på hur pengarna används och varför de inte räcker, säger Carina Wutzler.