LO och Företagarna stödjer slopad sjuklönevecka

1:16 min

Både LO och Företagarna är positiva till Kristdemokraternas förslag om att slopa den andra sjuklöneveckan. Men LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson betonar att det är viktigt att förslaget inte leder till försämrad arbetsmiljö.

– Vi säger att det är helt ok om man vidtar andra åtgärder så att arbetsmiljön inte försämras. Vem som betalar sjuklönen är inte det största bekymret, säger Torbjörn Johansson.

LO ställer sig alltså bakom den idé som Socialdemokraterna, Centern och nu Kristdemokraterna stödjer: att ta bort den andra sjuklöneveckan för att skapa fler jobb.

Organisationen Företagarna menar också att förslaget kan skapa nya arbetstillfällen.

På Företagarna tror man inte att förändringen leder till att arbetsgivarna tar mindre ansvar för de anställdas hälsa.

– Lagstiftarens syfte med reformen var att förbättra sjuktalen. Men en lång analys visar att förändringen inte har resulterat i mindre sjukfrånvaro för de anställda. Det har istället hämmat antalet anställningar, säger Företagarnas vd Elisabeth Thand Ringqvist.