Stora förväntningar på Beidou – Kinas eget GPS

1:33 min

I Kina börjar nu landets egna satellitnavigationssystem att tas i bruk. Det handlar om systemet Beidou, som är tänkt att utmana det amerikanska GPS, Global Positioning System. I slutet av december förra året släpptes information som gjorde det möjligt för privata företag att tillverka mottagare baserade på Beidou, och de kinesiska förhoppningarna om en snabb utbyggnad är nu stora.

Kina hoppas att Beidou om bara sju år, år 2020, kommer att ha över 200 miljoner användare.

Målet är även att systemet då ska täcka hela jordklotet, och inte som i dag bara östra Asien. För att det ska uppnås måste antalet satelliter nästan fördubblas från dagens 16 till 30.

En av anledningarna till Kinas satsning på ett eget satellitnavigationssystem är pengar. Efterfrågan på positioneringstjänster är redan stor, och bedöms öka kraftigt över hela världen det kommande decenniet.

Enligt vissa uppskattningar kan Beidous tjänster redan om två år vara värda hela drygt 200 miljarder kronor.

Men den främsta anledningen bakom Kinas satsning på Beidou är nationell säkerhet.

Kinas militär kan inte förlita sig på det amerikanska  GPS, eftersom USA med all sannolikhet kommer att blockera Kina från att använda sig av det systemet om en militär konflikt skulle uppstå.

Kina håller även på att bygga ut sin flotta av obemannade flygplan, så kallade drönare.

För att dylika flygplan ska kunna navigera behövs ett satellitnavigationssystem såsom GPS, eller då Beidou.

Kina är dock inte det enda landet som håller på att bygga ett alternativ till GPS. Även Ryssland håller på att bygga ett system, kallat GLONASS. EU gör samma sak med systemet Galileo.

Men kinesiska Beidou bedöms vara det system som främst, och först, på allvar kommer att kunna konkurrera med det amerikanska GPS.