Inga livstecken efter Chávez hemkomst

2:01 min

Det är snart en vecka sedan som Hugo Chávez kom tillbaka till Caracas efter drygt två månader i Havanna. Men istället för att bidra till att normalisera situationen i Venezuela, så har hans hemkomst snarare gjort atmosfären ännu underligare.

Varför kom egentligen Hugo Chávez tillbaka till Caracas?

Regeringens första utfästelser om att hemkomsten skulle bevisa att Chávez är på väg att bli frisk och, fram för allt, att det är han som styr landet, ekar tomma idag.

Inga bilder, inga som helst livstecken, däremot motvilliga medgivanden från regeringens talesmän om att den venezuelanske presidenten inte längre kan tala och att behandlingen av hans lunginfektion inte har varit gynnsam. Det förstärker istället intrycket av att Hugo Chávez nu är så dålig att han omöjligen kan ha sådan kontroll över situationen att han kan styra landet. Eller ens ge instruktioner till sina medarbetare.

De fyra bilder av honom tillsammans med två av hans döttrar som publicerades strax före hemresan bekräftar intrycket av en mycket sjuk man, så sjuk att han inte längre kan sitta upp eller ens hålla i en tidning.

De sprickfärdiga leendena, när de tre stirrar på mittuppslaget i det kubanska kommunistpartiets dagstidning Granma är fullkomligt obegripliga - och kanske tragiska. För är det någonting som Granma inte är, så är det humoristisk.

Varför då denna hemlighetsfulla hemresa? Många misstänker att Chávez återkomst motiveras av behovet att juridiskt och institutionellt reda upp situationen i landet innan han går bort. Som det nu är beskrivs regeringen som en administrativ kontinuitet av den förra, ett institutionellt provisorium som, med lite god vilja, ansågs vara giltigt så länge Chávez befann sig utanför landet, men som nu, när han är i Venezuela, inte längre gäller.

För att legalisera regeringen och vice-presidenten Nicolas Maduro, den efterträdare som Chávez har utsett, men som inte har valts i några allmänna val, måste han svära eden som president.

Allt annat vore ett brott mot författningen. Och sker det inte så kan Chávez frånfälle orsaka ett konstitutionellt kaos.

Med Chávez formellt installerad som president och hans regering legalt utsedd, blir det också enklare att organisera nyval.

Inom diplomatkretsar i Caracas så dominerar nu uppfattningen att det kommer att hållas nyval i Venezuela senast i juni och att regeringen, med vice-president Nicolas Maduro i spetsen redan inlett sin valkampanj. Annars vore det svårt att förklara det nästan ansträngt aggressiva tonfallet gentemot oppositionen, som själv i stora drag hållit en påtaglig låg profil de senaste månaderna.

Den slutsats många drar är att Hugo Chávez helt enkelt åkte till Venezuela för att dö hemma.