FN: Företag ska också ta ansvar för barnen

1:33 min

FN vill att företagen i världen - både stora och små - ska ta större ansvar för de anställdas barn. Personalen ska till exempel ges möjlighet att vara med barnen, även om de lever många mil ifrån varandra, vilket är fallet för miljoner migranter. Staterna ska se till att detta efterlevs, enligt ett nytt tillägg till Barnkonventionen.

– OECD:s riktlinjer för multinationella företag har funnits i 45-50 år. Det nya här är att man verkligen sätter barnen i fokus och att regeringarna faktiskt kan ha den här dialogen med företagen, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare på Rädda Barnen, som välkomnar de nya kraven.

Det är FN:s barnrättskommitté som har beslutat om ett tillägg till Barnkonventionen, som förbinder de 193 staterna som ratificerat den att rapportera om hur företagen respekterar barnens rättigheter.

Det handlar om det 16:e tillägget sedan barnkonventionen antogs 1989.

FN hoppas att de nya kraven ska motverka barnarbete, och att där barnarbete förekommer så ska arbetsförhållandena vara goda.

Ett annat krav som ställs på företagen är att de anställda ska ha möjlighet att vara goda föräldrar, till exempel när de tvingas emigrera för att få jobb. Elisabeth Dahlin tar upp exemplet Kina:

– Där räknar man med att det finns mellan 20 och 25 miljoner barn som inte har någon vuxen som tar hand om dem. Och barn har rätt till trygghet och skydd.

Vad har företagen med det att göra?

– De är ju arbetsgivare. Hur kan man få företagen att stötta att föräldrarna faktiskt kan ta ansvar för sina barn? Hur kan man se till att föräldrarna får vara lediga nog mycket? Kan man hitta vettiga arbetstider?

Elisabeth Dahlin att tror att det 16:e tillägget kommer att leda arbetet för barnens rättigheter framåt.

– Det finns många dokument i världen där det inte händer så mycket. Men just när det gäller barnrättskommittén, det som är intressant där, är att var femte år så måste regeringarna återkomma och rapportera om hur man har jobbat med barnkonventionen. Så att jag tror att risken är väldigt liten att det här blir ett bortglömt dokument, säger Elisabeth Dahlin.