Färre i fängelse – trots krav på strängare straff

1:44 min

Antalet fångar i landets fängelser är det lägsta på elva år, trots regeringens politik för skärpta straff. Det skriver Dagens Nyheter.

Ulf Jonsson, chef för klientenheten på Kriminalvården, säger att det inte finns något egenvärde med att så många personer som möjligt sitter i fängelse.

– Det är inget egenvärde i att ha så många personer som möjligt i fängelse. Istället är det bra att ha väl fungerande alternativ, som fotboja och samhällstjänst, för de som inte har begått så allvarliga brott. Det är bättre för individen och bättre för samhället, säger han.

Enligt Kriminalvårdens statistik satt förra året nästan 5 000 personer i fängelse. Det är det lägsta antalet interner sedan 2001.

Den största minskningen gäller straff på mellan två månaders och ett års fängelse.

Exakt varför domstolarna dömer färre personer till fängelse finns inget säkert svar på. Men Kriminalvården tror att det handlar om att alternativa straff som samhällstjänst, fotboja och böter har blivit vanligare och att rättsväsendet oftare låter bli att väcka åtal.

Det handlar om att domstolarna funnit att andra slags straff visat sig vara trovärdiga alternativ till fängelse, säger hovrättspresident Fredrik Wersäll, som ännu inte ser att regeringens ambition om skärpta straff slår igenom.

– För att krav på strängare straff ska få genomslag i praxis måste det ske genom tydlig lagstiftning. Sedan får kanske inte alltid lagstiftning det genomslag som riksdagen har önskat. Jag tror att lagförändringen när det gäller våldsbrott är ett exempel på detta, säger Fredrik Wersäll, hovrättspresident på Svea hovrätt.

Men även om det har skett en minskning anser professor Jerzy Sarnecki att dagens siffra fortfarande är hög sett ur ett historiskt perspektiv.

– Det är helt riktigt att under de senaste åren har antalet fångar gått ned något, detta dock efter en ganska lång tid av en kraftig ökning av antalet fångar, säger Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi.