Fredsavtal ska lugna oroligt Kongo-Kinshasa

Ett fredsavtal har skrivits på för att få slut på oroligheterna i Kongo-Kinshasa. Det är ledare för åtta afrikanska länder som skrivit under avtalet som har FN har medlat fram.

Enligt avtalet ska bland annat en särskild insatsstyrka på upp emot 2 500 afrikanska soldater med FN-stöd verka i området för övervaka att avtalet hålls.

De sju länder som undertecknat avtalet, Kongo-Kinshasa, Moçambique, Rwanda, Tanzania, Sydafrika, Kongo-Brazzaville och Sydsudan, har dessutom lovat att inte blanda sig i varandras inre angelägenheter.

Kongo-Kinshasa å sin sida har lovat genomföra reformer i landet inom framförallt militär och polis.


Ekot