Infektioner från mördarbakterier ökar stort

1:42 min

Svåra infektioner av grupp A-streptokocker, så kallade köttätande mördarbakterier, ökar kraftigt och dödade förra året dödade 54 svenskar. Under januari i år har 96 fall inrapporterats.

Så här säger Anders Tegnell, avdelningschef på Smittskyddsinstitutet, om ökningen:

– Den är ju påtaglig, nästan dubbelt så många fall som vi såg vid liknande period för ett år sedan. Och det är den högsta nivån vi har sett de senaste fyra-fem åren, då vi började mäta på ett mer strukturerat sätt.

Vad kan det bero på att det är en sådan ökning nu?

– Ja, det är ju ett stort mysterium, det här är ju en väldigt vanlig bakterie som väldigt många av oss går och bär på då och då. Vi får lite halsont ibland och möjligen nån liten hudinfektion. I de allra flesta fall så blir det inte värre en så.  Men ibland så ger den upphov till allvarlig infektion, när den går ut i blodet, går in i vävnader och i muskler och liknande. Och det gör den på ett ganska slumpmässigt sätt. Av någon anledning, som vi inte riktigt förstår, så kommer i bland dom här slumparna väldigt tätt och då får vi en stark ökning som vi har just nu - utan att egentligen riktigt förstår varför.

Infektioner orsakade av grupp A streptokocker kan drabba alla, men äldre personer är särskilt utsatta. Av de 54 svenskar som förra året avled på grund av sjukdomen var medianåldern 78 år.

Och efter senaste månadernas ökning, går i dag Smittskyddsinstitutet ut och uppmärksammar framför allt vården.

– Så att man kan vara lite extra uppmärksam när det kommer in framför allt äldre människor med hög feber och som är allmänt påverkade. Så att de kan få en bra snabb behandling och på så sätt minska effekterna av den här infektionen, säger Anders Tegnell.

De flesta som nu drabbas har smittats ute i samhället, och smittkällan går alltså inte att hitta på en specifik vårdinrättning. Det är därför svårt att ge råd om hur man ska undvika att smittas.

Anders Tegnell igen:

– Eftersom det sker så slumpmässigt som det gör är det inte mycket man kan göra, det här är framför allt ett budskap till vården om att nu är vi inne i en period med mycket sådana här infektioner, var uppmärksamma att patienter med hög feber och som är allmänpåverkade får snabb vård.