Två års fängelse för kidnappning av nioårig flicka

Den 25-årige man som höll en nioårig flicka fången under närmare ett dygn dömdes på måndagen i Göteborgs tingsrätt till två års fängelse för bland annat olaga frihetsberövande.

Mannen döms till två års fängelse för olaga frihetsberövande. Han döms även för olaga hot och ringa misshandel mot samma flicka samt ringa barnpornografibrott.

Tingsrätten finner att mannen handlat impulsmässigt och att han inte haft något direkt motiv. Han har heller inte planlagt bortrövandet och heller inte haft för avsikt att skada flickan till liv och hälsa, skriver rätten.

Domstolen följer i den delen mångt och mycket försvarets linje.

Enligt tingsrätten har åklagaren inte kunnat visa att mannens syfte var att skada flickan till liv eller hälsa. Därför ogillas åklagarens påstående att det skulle röra sig om det grövre brottet människorov.

Vid en samlad bedömning anser tingsrätten att brotten 25-åringen fälls för har ett samlat straffvärde på två år och att "annan påföljd än fängelse inte kan komma i fråga."

Domstolen noterar att flickan varit i en skyddslös ställning och gärningarna inneburit ett allvarligt ingrepp på flickans trygghet.

"Utöver frihetsberövandet och det sätt som mannen hanterat flickan på framstår hotet om att sälja henne som särskilt allvarligt. Samtidigt har tingsrätten beaktat att mannen till följd av en psykisk störning har haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande," skriver tingsrätten.

Mannen ska betala skadestånd till flickan med 120 000 kr.

Ekot/TT