Grafik: Högre pensionskostnader för kärnkraften

Det blir allt dyrare att städa upp efter kärnkraften i Sverige. Företaget Svensk kärnbränslehantering räknade i sin senaste kostnadsuppskattning 2010 med att det återstår 90 miljarder kronor för att riva kärnkraftverken, bygga slutförvarsanläggningar och städa upp. År 2007 trodde företaget att det bara skulle kosta 68 miljarder kronor.