Ökade kontroller har gjort domstolar säkrare

2:08 min

Cheferna vid de sex domstolar som efter en lagändring förra året infört obligatoriska säkerhetskontroller anser att domstolarna har blivit mycket säkrare. Och ett stort antal vapen har beslagtagits när besökare tvingas gå genom en metalldetektorbåge, och säkerhetsvakter genomsöker allt som tas in.

I entrén till Södertälje tingsrätt finns sedan i höstas tre vakter. Med hjälp av metalldetektorbåge och handhållen säkerhetsdetektor genomsöks samtliga personer som besöker domstolen. Proceduren liknar flygplatsernas säkerhetskontroller.

Tingsrätten i Södertälje är en av sex domstolar som utnyttjat den lag som trädde i kraft i somras. Den innebär att det inte längre krävs en konkret hotbild för att en domstol ska få upprätta säkerhetskontroller. Efter lagändringen räcker det med en abstrakt hotbild, som exempelvis kan vara att det i största allmänhet är oroligt på orten.

Utöver Södertälje har även tingsrätterna i Malmö, Helsingborg, Lund, Göteborg, samt Blekinge tingsrätt, under hösten infört obligatoriska säkerhetskontroller som den nya lagen öppnade för.

Ekot har varit i kontakt med samtliga dessa domstolars chefer och alla upplever att reformen gjort rätterna mycket säkrare.

– Det har fungerat alldeles utomordentligt väl. Det har skapats en större trygghet i tingsrättens lokaler, personalen känner en väsentligt större trygghet i sin arbetssituation i dag jämfört med tidigare. Jag har även läst av det så att rättens aktörer i stort har samma uppfattning som vi i tingsrätten har, nämligen att det känns angenämare att arbeta här. Det är lugnare och tryggare, säger Katarina Wingqvist Ekholm, Södertälje tingsrätts chef.

Ralf G Larsson, chef vid Lunds tingsrätt, säger till Ekot att införandet av obligatoriska säkerhetskontroller är det bästa de gjort ur säkerhetssynpunkt på många år. Pia Johansson, chef för Blekinge tingsrätt, säger att 96 procent av de anställda numer känner sig trygga, enligt en medarbetarenkät. Vilket är en stor förbättring.

Tingsrätternas säkerhetskontroller har även lett till ett stort antal beslag. Som exempel stoppade vakterna vid Göteborgs tingsrätt nio personer som var på väg in i rätten med kniv, bara under januari månad. Under samma månad togs 35 knivar och knogjärn i Lunds tingsrätt.

Ylva Norling Jönsson, chef för Helsingborgs tingsrätt, säger att de flera gånger i månaden omhändertar större knivar, narkotika och tårgasspray. Och även i Malmö tingsrätt har det gjorts många beslag efter lagändringen.

– Det är 9 kanyler, 1 knogjärn, 13 självskyddssprejer, 22 saxar, och 84 stycken stickvapen av skiftande storlek, säger Ulf Cederborg, säkerhetschef, Malmö tingsrätt.

Var tredje månad har domstolarna ett samtal med polisen på orten för att bedöma om de obligatoriska säkerhetskontroller ska fortsätta. Flera av tingsrätterna som Ekot pratat med skulle gärna se att kontrollerna blir helt permanenta. Bland andra Katarina Wingqvist Ekholm, Södertälje tingsrätts chef.

– Jag kan tycka för min del att det är rimligt att man i svenska domstolar har en permanent säkerhetskontroll, säger hon.

Kostnaden för kontrollerna betalas centralt av Domstolsverket. Uppskattningsvis rör det sig runt 200.000 kronor per månad och domstol.

– Det är klart att vi hellre vill lägga pengar på vår dömande verksamhet. Det här är något som vi av nödvändighet tvingas till, säger Eva Wendel Rosberg, chef för Malmö tingsrätt.