EU-dom:

Tre timmar försening ger rätt till ersättning

EU-domstolen slår i en vägledande dom fast att en flygpassagerare, som bytt till anslutande flyg för att nå sin destination, har rätt till kompensation, om han eller hon blir mer än tre timmar försenad totalt sett.

Det gäller alltså även om avgången för det första flyget är mindre än tre timmar försenad.