Sverige får rätt om skattetillägg i EU-domstolen

0:49 min

Det strider inte mot EU-rätten att både påföra ett skattetillägg och döma någon i domstol för samma skattebrott. Det säger EU-domstolen i en dom i dag som också förklarar varför Sverige inte behöver ändra på sina regler.

EU-domstolen säger att ett medlemsland själv kan välja sitt straffsystem, och det är inget fel att som i Sverige kombinera en skatterättslig sanktion, alltså skattetillägget, med en straffrättslig sanktion, alltså dom i skattebrott i form av böter eller fängelse i upp till sex år.

Svenska regeringen har i och med domen vunnit en seger, men helt klart hur det blir i slutändan är det inte. I Europadomstolen i Strassbourg behandlas just nu nämligen mål som gäller samma princip, men här är frågan om det svenska systemet bryter mot mänskliga rättigheter.

Om Europadomstolen dömer på annat sätt än EU-domstolen kan det i slutändan trots allt bli så att Sverige måste ändra sitt system.