Varning: För lite pengar till kärnavfallshantering

2:25 min

Kärnkraftsbolagen har i många år fått betala lägre avgifter till kärnavfallsfonden än vad Strålsäkerhetsmyndigheten föreslagit.  Det är regeringen som beslutar avgiftens storlek, men i de flesta fall satte regeringen en lägre avgift än Strålsäkerhetsmyndigheten beräknat.

I Kärnavfallsfonden samlas pengar som ska betala hanteringen av kärnavfallet, och så småningom finansiera den kostsamma rivningen av kärnkraftverken.

Regeringen beslutar avgiftens storlek för tre år i taget. Till grund ligger ett förslag som Strålsäkerhetsmyndigheten räknar ut. Underlaget för beräkningarna lämnar Kärnkraftsbolagen in.

Under de senaste åtta åren så skulle fonden ha fått in 1,4 miljarder kronor mer, om regeringen beslutat de avgiftsnivåer som Strålsäkerhetsmyndigheten föreslagit. Men ofta har inte regeringen följt myndighetens förslag.

Av totalt 29 beslut sedan 1982, har regeringen i 17 fall beslutat om en lägre avgift än SSM:s förslag. Inte i något fall har regeringen satt en högre avgift.

Miljöminister Lena Ek säger att regeringen ändå höjt avgiften.

– Vi har senast i december fördubblat avgiften till Kärnavfallsfonden, fördubblat avgiften till kärnavfallsfonden.

Men återigen, ni har hela tiden i många år lagt er lägre än vad Strålsäkerhetsmyndigheten har föreslagit?

– Därför att man får underlag från myndigheten. Sedan fattas politiska beslut i regeringen. Så är det med alla frågor.

Just nu betalar kärnkraftsbolagen 2,2 öre till Kärnavfallsfonden per kilowattimme levererad el.

Den fördubbling från tidigare 1 öre som Lena Ek nämner, gör att avgiften ändå ligger under Strålsäkerhetsmyndighetens förslag på  3 öre per kilowattimme. 

Med 3 öre hade Kärnavfallsfonden bara under 2012 fått in  drygt 490 miljoner kronor mer.

Strålsäkerhetsmyndigheten har varnat för att det finns för lite pengar till kärnavfallshanteringen och att kärnkraftsbranschens bolag för avfallshantering, SKB, har underskattat kostnadsutvecklingen kraftigt.

– Det finns olika åsikter om hur kostnaderna ser ut i framtiden och det är precis därför som vi har lagt ut ett regeringsuppdrag till tre myndigheter som ska återkomma 31 maj med ett underlag om de framtida kostnaderna, säger Lena Ek.

– Det här är ett material som förändras i takt med ökad kunskap och forskning. Och därför tycker jag det är viktigt att vi regelbundet tittar över de här avgifterna, eftersom Alliansens energiöverenskommelse ligger fast, kärnkraften ska stå för sina kostnader, säger Lena Ek.