Regeringen vill att fler donerar sina organ

Med syftet att fler svenskar ska donera sina organ tillsätter nu regeringen en utredning om organdonationer.

I dag står 800 personer i kö för att få nya organ, skriver socialminister Göran Hägglund på Svenska dagbladets debattsida.

Samtidigt visar olika undersökningar att 80 procent av svenskarna är positivt inställda till att donera organ efter sin död, men att bara omkring hälften lämnat tillstånd till donation.