Många rektorer vill förstatliga skolan på nytt

Nära hälften av rektorerna i Utbildningsradions undersökning Rektorsbarometer vill att staten återtar ansvaret för skolan från kommunerna.

48,3 procent av rektorerna vill att staten tar över ansvaret. Nästan en fjärdedel, 22,6 procent, av de 980 svarande rektorerna sa nej till förstatligande medan resten svarade vet ej.

Över hälften av rektorerna, 51,3 procent, har någon gång i sin yrkesroll känt sig överkörda av kommunen.

Ekot