Hushållens lån fortsätter att växa i samma takt

Tillväxttakten av de svenska hushållens lån var i januari 4,5 procent, vilket innebär att tillväxttakten är oförändrad jämfört med föregående månad, december 2012. Siffrorna visar att hushållen fortsätter att låna pengar, och att lånen ligger kvar på en hög nivå.

Det visar dagsfärska siffror på Statistiska centralbyrån.

Hushållslånen låg i januari på sammanlagt 2 771 miljarder kronor, vilket är en ökning med 116 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år, januari 2012. Den största ökningen stod bostadslånen för, 99 miljarder.

Utlåningsräntorna fortsätter samtidigt att sjunka, enligt SCB. Snitträntan på nyutlåning till hushåll i januari uppgick till 3,13 procent, mot 3,18 procent i december. För nyutlåning gällande bolån var den genomsnittliga räntan 3,05 procent, vilket kan jämföras med 3,14 procent i december.

Ekot