Bildt: Ett besvärligt läge efter valet i Italien

1:31 min

Utgången i det italienska valet har inte gett någon regeringsduglig majoritet. Nu gäller det för Italien att inte vika från den senaste tidens reformväg, menar utrikesminister Carl Bildt, som i likhet med många andra europeiska politiker anser att valutgången ger problem.

– Det har ju resulterat i ett rätt komplicerat parlamentariskt läge. Men det är ju så att det finns ett starkt intresse för framförallt Italien, men också för Europa som helhet, att man når fram till en regering som kan fortsätta reformpolitiken i Italien, vilket ju behövs för att få bättre förutsättningar för jobb och tillväxt.

Men läget för att hitta en regeringslösning eller en bra parlamentarisk lösning verkar inte vara det ljusaste. Hur ser du på det?

– Nej, det är det ju inte. Det hade varit lättare om det ena eller andra blocket fått en klar majoritet, men så har det ju inte blivit. Det kommer nog att bli rätt utdragna förhandlingar för att se vilken regeringskonstellation man kan komma fram till.

Inte minst är det komikern och partiledaren Beppe Grillos valframgångar som kan ställa till det, menar Carl Bildt. Han kanske inte säger det nu, men om Grillo vill åstadkomma något så väntar samtal och kompromisser framöver.

Det absolut viktigaste för Italien, men också för hela EU, anser Bildt, är att en ny regering inte backar från den reformpolitik som förts under premiärminister Mario Montis teknokratregering.

– Det är framför allt en fråga för Italien självt. Sen är det så klart viktigt för Europa i dess helhet att Italien har stabilitet och en stark och framgångsrik ekonomi.

– Nu är ju Italien i ett väsentligt mycket bättre läge än för 15 månader sedan. Montiregeringen har genomfört ett antal reformer som succesivt kommer att ge effekt. Även om situationen är besvärlig, så är den i dag en bra bit bättre än den var för 15 månader sedan.