Nej till höjda avgifter för kärnkraft

Kärnkraftbolagens avgifter till kärnavfallsfonden skulle behöva höjas flera gånger om för att pengarna ska räcka till för att avveckla kärnkraften i framtiden. Det visar Vetenskapsradions granskning. Men Torbjörn Wahlborg, chef för kärnkraft inom Vattenfall, tycker inte det finns skäl att höja avgiften förrän på längre sikt.

– Det är svårt att prata om någon smärtgräns, men det är klart, de avgifter vi ser i dag ser rimliga ut. Vi har ingen anledning att ifrågasätta det för tillfället. Enligt systemet ska de här analyseras vart tredje år, och kommer man fram till att det blir dyrare, då ska avgifterna successivt höjas.

Stora kostnader väntar när kärnkraftverken stängs i framtiden. Då ska det radioaktiva avfallet och de gamla reaktorerna tas om hand för pengar som branschen betalar in medan de är i drift.

Den avgift som kärnkraftsbolagen till och med 2014 betalar till fonden är två öre per kilowattimme levererad el.

Men kalkylen bygger på att kärnkraften skulle leverera mer el än de faktiskt har gjort.

Men det är bara ett skäl till att pengarna till kärnkraftsavvecklingen riskerar att inte räcka.

I många år har regeringar som kommit och gått valt att lägga avgiften lägre än vad Strålsäkerhetsmyndigheten föreslagit, trots att myndigheten påpekat att kostnaderna underskattats av kärnkraftsindustrin.

Att riva kärnkraftverk är extremt långsiktigt, och har visat sig bli dyrare än beräknat i både Frankrike, USA, Storbritannien och Tyskland.

Vetenskapsradions beräkningar visar att avgifterna till kärnavfallsfonden kan behöva höjas flera gånger om för att pengarna ska räcka. Och en avgift på sex öre skulle minska lönsamheten, menar Göran Hult, utvecklingschef på Fortum, som är delägare i kärnkraftverken i Oskarshamn och Forsmark.

– Med de elpriser vi har i dag är det inte någon strålande lönsamhet. Det är tämligen enkelt. Går man från två till sex öre så försvinner fyra öre, och det är naturligtvis en del av förtjänsten som försvinner då, säger Göran Hult på Fortum.