Upptäckte säkerhetsbrister hos små byggföretag

2:32 min

I en riksomfattande tillsynsinsats av Arbetsmiljöverket bland landets små byggföretag upptäcktes säkerhetsbrister hos sex av tio företag.

Ibland var bristerna så allvarliga att människors liv stod på spel.

En som väl känner till farorna är plåtslagaren Peter Larsson, som för tjugo år sedan såg sin kompanjon falla mot sin död från en hustak.

– Ja, jag har ju råkat ut för en dödsolycka. Min kompanjon ramlade ner och slog ihjäl sig i början på 90-talet då han ramlade ner från ett tak på en skola i Bromsten. Trots att vi hade en ställning så åkte han emellan.  

Peter Larsson står uppflugen på en byggnadsställning invid en villa i Nacka utanför Stockholm. Det svarta plåttaket är brant och kanske är det därför det saknar snö till skillnad från de omkringliggande husen.

Då, i början av nittiotalet när dödsolyckan inträffade, regnade det och var halt. I dag är taket torrt och vilar i solsken. Men likväl finns faran där, och slarvet med säkerheten är utbredd inom byggbranschen, enligt Arbetsmiljöverket.

Sex av tio arbetsplatser fick krav på förbättringar när verket gjorde tillsyn på 2 000 små byggen under 2011 och 2012. De farligaste säkerhetsbristerna handlade om bristande fallskydd och avsaknad av säkerhetsanordningar vid arbete med maskiner. Alltså direkta dödsfaror men också sådant som kan ge hälsoproblem på längre sikt.

En del brister tros bero på okunskap, men det finns också en ekonomiskt aspekt som oroar Arbetsmiljöverket.

– Det vi ser som en risk i det här är att en dålig arbetsmiljö ser ut att bli ett konkurrensmedel. Och det vill vi förhindra så långt vi kan, säger Håkan Olsson, chef för inspektionsavdelning Syd.

Det kan alltså vara billigare att inte tänka på arbetsmiljön?

– I ett kortsiktigt perspektiv kan det vara billigare att inte tänka på arbetsmiljön, men konsekvenserna kan bli väldigt, väldigt allvarliga. 

Varje år anmäls över 3 000 arbetsskador med sjukfrånvaro som följd och i snitt inträffar en dödsolycka i månaden.

Även Peter Larsson tror att de höga siffrorna delvis beror på ekonomiska besparingar.

– En besparing på en ställning på en villa kan handla om alltifrån 30 och upp till 100 000 som man kan bespara, så att säga.

Men med dödsolyckan i minnet försöker han numera alltid se till att han och hans två kollegor jobbar så säkert som möjligt.

– Det ska vara ställning och schyssta säkerhetsanordningar för att vi ska gå upp och jobba i dag. Och då får det hellre kosta lite mera för att man ska vara säker på taket