EU begränsar bankchefers möjligheter till bonus

1:16 min

Det blir ett tak för hur stor bonus europeiska bankchefer kan få. Det är innebörden av ett EU-beslut i natt.

Bankdirektörers mångmiljonbonusar har blivit politiskt sprängstoff, inte minst i skenet av den ekonomiska krisen då europeiska skattebetalare har tvingats skjuta till tiotusentals miljarder kronor i garantier och lån för att rädda banker undan konkurs.

Det EU-parlamentet har krävt, och nu fått igenom, är ett bonustak som innebär att ingen bankchef ska kunna få mer i bonus än vad han eller hon har i lön. En årslön på en miljon kronor ska kunna ge max en miljon i bonus.

För att kunna klättra över bonustaket krävs godkännande från minst tre fjärdedelar av aktieägarna i en bank.

Framför allt Storbritannien, med sin stora finansindustri, har kämpat emot de nya reglerna. Ett argument har varit att ett bonustak kommer leda till att bankchefer i stället kräver och får höjda grundlöner.

Men efter tio månaders EU-förhandlingar kom i natt en överenskommelse om ett bonustak. Det här beslutet måste nu formellt godkännas av en kvalificerad majoritet av EU:s medlemsländer.