Säkerhetsbrister pressar priser i byggbranschen

1:19 min

Små byggföretag som använder låg säkerhet som ett konkurrensmedel oroar Arbetsmiljöverket. Genom att tumma på säkerheten hoppas de kunna spara pengar, men det är en kortsiktig och felaktig prioritering, anser Håkan Olsson, chef för inspektionsavdelning syd. På branschorganisationen känner man igen problemet.

– Man väljer alltså bort att prioritera arbetsmiljön på grund av att man har en ganska pressad situation, säger Håkan Olsson på Arbetsmiljöverket.

I en riksomfattande tillsynsinsats som Arbetsmiljöverket gjort bland 2 000 små företag visade det sig att så många som sex av tio företag slarvade med säkerheten. Ibland var säkerheten så dålig att risken för dödsolyckor var uppenbar. En förklaring tros alltså vara att man bortser från säkerhetskostnader när man lägger anbud i en tid med vikande konjunktur i byggbranschen. Och detta är något som Ola Månsson, vd för branschorganisationen Sveriges Byggindustrier, känner igen.

– Våra medlemmar känner en snedvriden konkurrens därför att de lämnar pris där man inkluderar säkerhetsfrågorna och känner att de tappar jobb på grund av att det finns entreprenörer som lämnar för lågt pris, och då kanske de inte har råd att hålla en säkerhet, säger Ola Månsson.

Enligt Ola Månsson är problemet med bristande säkerhet inte att det saknas lagar, regler och utrustning. Han tror snarare att det handlar om attityder och okunskap. Detta måste branschen fortsätta att jobba med att förändra, samtidigt som Arbetsmiljöverket och myndigheter måste fortsätta med tillsynen.

– Jag tycker man ska fokusera på alla de arbetsplatser som över huvud taget inte har någon inhägnad eller så. Det finns mindre arbetsplatser, det finns stamrenoveringar i bostadsrättsföreningar, mindre reparationer på villor etcetera. För alla de andra arbetsplatserna där det är seriösa byggentreprenörer har en strikt ordning för hur säkerheten ska skötas, säger Ola Månsson.