”Många svåra frågor kring surrogatmammor”

2:05 min

Statens medicinsk-etiska råd vill öppna upp för surrogatmödraskap, om till exempel en syster eller anhörig vill ställa upp och föda ett barn som man sedan lämnar ifrån sig. Regeringen som är splittrad i frågan har ju fått i uppdrag att utreda om surrogatmödraskap ska tillåtas i Sverige. Skulle det bli tillåtet, måste en rad frågor först redas ut, enligt Centerpartiets Anders W Jonsson.

– Om värdmodern ångrar sig efter förlossningen, vem är då förälder till barnet? Om värdmodern råkar ut för svåra komplikationer , hur ska det ersättas. Vad händer om värdmodern under graviditeten ändrar sig och vill göra abort, vem är det då som ska fatta det beslutet? Det är en lång rad komplicerade frågeställningar i det här, men vi är i grunden positiva, säger han.

I dag är det ju inte tillåtet för barnlösa par att anlita en så kallad surrogatmoder eller värdmoder som det också kallas, för att föda ett barn som hon sedan lämnar i från sig.

Riksdagen bestämde för ett år sedan att förutsättningslöst utreda frågan. Den här utredningen har ännu inte satts i gång. Under tiden har statens medicinskt-etiska råd utrett frågan och föreslår att man bör tillåta surrogatmödraskap i vissa fall.

Kjell Asplund är ordförande i rådet:

– Då handlar det alltså inte om att tjäna pengar, utan då ställer man upp för en medmänniska, och då har vi sagt att det ska vara en nära anhörig.

Men frågan splittrar regeringen liksom oppositionen. Folkpartiet säger som enda parti ja till surrogatmödraskap om pengar inte är inblandade. Centerpartiet är försiktigt positivt men vill invänta vad regeringens utredare säger. Det vill också Moderaterna liksom Miljöpartiet, Socialdemokraterna, och Sverigedemokraterna göra. De säger alltså varken ja eller nej.

Kristdemokraterna liksom Vänsterpartiet  är motståndare, och sade också nej till en ny statlig utredning förra året.

Eva Olofsson är Vänsterpartiets ledamot i socialutskottet.

– Framför allt tror vi att det många gånger är svårt även när man är i en nära relation därför att man kan känna press och det kan också vara svårt att veta vad det innebära att bära ett barn i nio månader även om man sedan ska överlåta det till en nära släkting eller vän, säger hon.