Fredsavtal kan leda till mer våld i Thailand

1:46 min

Förhoppningar om ett slut på det blodiga våldet i södra Thailand har nu väckts i och med undertecknadet av avtalet om att inleda fredsförhandlingar. Över 5 000 människor har dött i det lågskaliga krig som nu pågått sedan 2004.

Men enligt Anders Engvall som kartlägger konflikten i Södra Thailand så kan gårdagens avtal i stället vara inledningen på en mycket blodigare period då separatistgruppen BRN med tvång tvingats skriva under avtalet.

Relationerna mellan Malaysia och Thailand är inte de bästa och att nu Malysia vill spela en central roll i att få ett stopp på konflikten i Thailands södra delar ska ses i det ljuset. Malysia vill få en bättre grannrelation också av rent ekonomiska skäl. Det finns till exempel långtgångna planer på att bygga en snabbjärnväg genom konfliktområdet mellan Bangkok och Kuala Lumpur .

Stora delar av separatisrörelsen BRN har verkat också verkat ifrån Malaysia, vilket Thailand ofta påpekat.

Men att tvinga fram processen så här menar Anders Engvall kommer att göra det mycket svårt att nå fram till en lösning och också göra att våldet riskerar öka.

– Det finns stor risk att olika grupper aktiva i söder genomför våldsaktioner för att spoliera processen, säger han och menar att det finns en risk för ökat våld.

Det finns många olika separatistgrupper som alla strävar mot hel eller delvis självständighet för den södra delen av Thailand som domineras av den muslimska folkgruppen Malayer.

Och det finns ingen gemensam talesperson för grupperna, men man räknar med att det finns runt 9000 mer eller mindre beväpnade separistrebeller som utför dödliga attackerna mot främst personer som man anser stödjer den Thailändska regeringen. Dit räknas lärare, statsanställda men även buddistmunkar.

Anders Engvall menar att för att nå en verklig fred så måste båda sidor göra eftergifter på sina krav.