Polisen punktmarkerar "livsstilskriminella"

2:24 min

Det senaste året har polisen gjort en särskild satsning mot så kallade livsstilskriminella. Det är personer som ofta begår brott som leder till kortare fängelsestraff. Nu börjar satsningen ge resultat. 1 300 fällande domar har hittills kunnat kopplas till de omkring 800 kriminella runt om i landet som polisen satt upp på en särskild lista.

– Antingen så kan man stöta på dem slumpmässigt och då stannar man dem och pratar med dem en stund eller också så söker man upp dem av något skäl. Vi talar om för dem att vi vet att du är aktivt kriminell och att vi därför har ögonen på dig, säger Ralf Hedin, operativt ansvarig på Rikspolisstyrelsen.

Är de informerade om att de är med på den här listan?

– Det görs lite olika runt om i landet men på många håll så är de det.

Det tvååriga regeringsuppdraget innebär att polisen ska prioritera den förhållandevis lilla gruppen av kriminella som står för en relativt stor del av alla anmälda brott. Inte sällan bostadsinbrott som finansierar missbruk.

Men eftersom det här inte gjorts tidigare så går det inte att säga om 1 300 domar och drygt 300 vårdinsatser hittills är ett bra eller dåligt resultat.

– Det finns ingen historik så då går det inte att dra några sådana slutsatser, säger Ralf Hedin.

Polismyndigheterna har hunnit olika långt med det nya arbetssättet. Ulf Sköld på polisen i Norrbotten som är i uppstartsfasen förklarar att polisens satsning också innebär tätare kontakt med andra myndigheter för att försöka bryta de kriminellas livsstil.

– Det är vi, socialtjänsten, arbetsförmedlingen och kronofogden. Det ska vara jobbigt att vara kriminell i Norrbotten.

Hur många av de 800 som tagit sig ur kriminaliteten kommer polisen kunna svara på först om ett år när regeringsuppdraget löper ut.

Men Ralf Hedin på Rikspolisstyrelsen tror ändå att punktmarkeringen av livsstilskriminella redan kan ha påverkat särskilda brottstyper. Exempelvis häleribrotten som ökade med åtta procent ifjol jämfört med året innan.

– Jobbar vi mer mot dem så träffar vi oftare på dem med stöldgods. Och vi ser också att häleribrotten ökar precis som de borde göra. Sedan får vi låta tiden gå och göra djupare analyser och se i vilken utsträckning som satsningen påverkat.

Ni har ju inte fått några extra pengar för den här satsningen, vad är det ni får prioritera bort nu då när ni ska fokusera så mycket på den här gruppen?

– Mot de mest aktiva har polisen alltid arbetat och kommer fortsätta att arbeta, så det här handlar om att använda tiden på ett bättre sätt.

Men innebär det att ni inte har varit tillräckligt effektiva tidigare då?

– Man kan ju alltid utveckla verksamhet och när vi får ett regeringsuppdrag så här så är det en tydlig signal om att här förväntar man sig att vi ska satsa särskilt och då gör vi det, säger Ralf Hedin på Rikspolisstyrelsen.