Obama: Häv förbud mot samkönade äktenskap

USA:s president Barack Obama utrycker sitt stöd för samkönade äktenskap när den frågan nu ska upp i USA:s högsta domstol.

Domstolen har efter lång betänketid beslutat granska delstaten Kaliforniens förbud mot samkönade äktenskap, det kommer att ske i slutet av den här månaden. Förbudet infördes efter folkomröstning.

Inför den granskningen ber Obama-administrationen Högsta domstolen att häva Kaliforniens förbud mot samkönade äktenskap.

Också när Obama hölls sitt installationstal i januari för sin andra mandatperiod som USA:s president talade han om homosexuellas rättigheter.

Ekot