Sveriges BNP växte mer än väntat i slutet av 2012

1:37 min

Det blev en starkare avslutning på förra året för svensk ekonomi än vad prognoserna antagit. Det visar dagens siffror från Statitiska Centralbyrån, SCB.

Svensk ekonomi växte med 1,4 procent mätt i BNP det fjärde kvartalet 2012. Jämförelsen görs med samma kvartal 2011.

Siffran visar att svensk ekonomi tycks ha stått pall mot den nedgång i världsekonomin som skedde i slutet av förra året. Enligt en samstämmig prognoskår antogs tillväxten ha krympt det fjärde kvartalet.

Nu blev det inte så, även om man jämför det fjärde med det tredje kvartalet. Då hamnade tillväxten på noll, det vill säga oförändrad.

Men man kan sett i det korta perspektivet ändå säga att svensk ekonomi i stort sett inte hade någon tillväxt under en period i slutet på året.

BNP för fjärde kvartalet kan dock komma att revideras senare.

Det som överraskar mest och drar upp tillväxten lite extra är hushållens konsumtionsutgifter, som gav det största positiva bidraget till utvecklingen.

Analytiker hade räknat med en BNP-minskning på 0,7 procent jämfört med kvartalet före och en tillväxt på 1,1 procent i årstakt.

Exporten minskade med 2,4 procent fjärde kvartalet 2012, jämfört med motsvarande period året innan. Verkstadsvaror, som står för 40 procent av den totala exporten, sjönk med nio procent.

För helåret 2012 minskade exporten med 1,4 procent. Importen minskade samtidigt med 2,2 procent, enligt SCB.