Finskt ja till svenskt TV bud

Karusellen kring vem som ska äga tv4 är över, för den här gången. Vid en extra bolagsstämma i Helsingfors idag beslöt Alma Media-koncernen att sälja ut Finlands största kommersiella tv-kanal MTV3 till Bonniers och Proventus. Beslutet har väckt fosterländska känslor i Finland. Bl a förvånade Nokia-chefen Jorma Ollila många genom att ryta till i finsk tv häromkvällen.

-Det är märkligt att i Finland går det varken att uppbringa kapital, intresse eller företag som vill investera  i finländsk kommersiell tv , sade Jorma Ollila nyligen i tv.

Han är inte ensam om sin veklagan över att svenskarna tar över. Den har klingat i flera varianter uner den senaste veckan, och i många av inläggen på Alma Media-koncernens extra bolagsstämma i Helsingfors idag. Också styrelsen närstående klämde fram en och annan fosterländsk tår. Men till sist, när omröstningen kom, blev det en förkrossande majoritet på 98 procent för Bonniers och Proventus bud på Alma Medias s k broadcasting-enhet.

Alla köpte till sist idén om att Finland på sikt är för litet för att den kommersiella TV:n ska stå stark. Bengt Braun, Bonniers VD försökte efter bolagsstämman lugna oroade finländare.

-TV4 och därmed AlmaMedia har ett intresse av att titta på TV 2 i Danmark men det är oklart om det blir nån affär bla p g a danska valet.Men det är klart intressant och något som både  MTV 3 och TV4 kan ha nytta av.

Bengt Lindroth, Helsingfors