M-förslag om sänkt arbetsgivaravgift

Moderaterna vill kraftigt sänka arbetsgivaravgifterna för företag som anställer personer som varit arbetslösa, sjukskrivna eller levt på socialbidrag. De här grupperna ska kunna få så kallade omstartsjobb.

Partiledaren Fredrik Reinfeldt lanserar idén i en debattartikel i Dagens Nyheter på tisdagen. 

– Vi föreslår detta därför att den som i dag befinner sig i ett utanförskap sedan lång tid inte kommer in på arbetsmarknaden utan den här typen av stöd. De väljs bort och de riskerar att då förbli i utanförskap.

Förslaget innebär att arbetsgivare inom det privata näringslivet ges en kraftigt reducerad arbetsgivaravgift, om de anställer en person som varit arbetslös, sjukskriven, förtidspensionerad eller levt på socialbidrag i mer än ett år.

Nivån på sänkningen presenteras senare
Sänkningen ska vara lika länge som personen i fråga varit utanför arbetsmarknaden, och enligt moderaternas uppskattningar ska mellan 50 000 och 100 000 personer som i dag lever på bidrag kunna få jobb på detta sätt. Hur stor sänkningen ska vara, ska partiet presentera senare i år.

Moderaterna har länge varit några av de ihärdigaste kritikerna när det gäller de statliga stöden till olika grupper på arbetsmarknaden. Ams särskilda satsningar på långtidsarbetslösa har aldrig stått högt i kurs hos den politiska borgerligheten.

Enligt Fredrik Reinfeldt skiljer sig det nya förslaget från dessa genom att vara riktat mot en mycket avgränsad grupp och genom att det strävar efter att knyta den anställde och arbetsgivaren närmare varandra.

Direkt relation
– Vi går mer direkt in i att skapa en relation mellan arbetstagaren och arbetsgivaren, det vill säga arbetsgivaren får direkt den här stimulansen och kan redan från början veta vad man har att utgå ifrån. Ju längre den person som jag anställer har befunnit sig i utanförskap desto länge har jag fördel av den insats som moderaterna har föreslagit, säger Fredrik Reinfeldt.

I artikeln föreslår Reinfeldt också en rad förslag för att skapa ett bättre klimat för uppfinningar och nya idéer i Sverige. Bland annat vill han införa avdragsrätt för investeringar i forskning och utveckling, och att staten ska öronmärka pengar från privatiseringen av till exempel Telia till satsning på just forskning och utveckling.

– Stora, stolta svenska företag växer, men inte här i Sverige. Goda forskningsresultat som vi får fram i Sverige vidareutvecklas i andra länder. Det signalerar att miljön inte är tillräckligt bra, säger moderatledaren.

Pontus Mattsson
pontus.mattson@sr.se