Domstol på Guantanamo mot författningen

I USA har en domare i det federala rättsväsendet beslutat att USA:s militära rättegångar på Guantanamobasen mot terrormisstänkta, strider mot författningen.

Domsluten är ett bakslag för Bushregeringen, som försökt kringgå såväl amerikansk lag, som den internationella folkrätten, när man skapade den särskilda militärtribunalen för fångar, som misstänks för terrorverksamhet.