EU samordnar insatser vid katastrofer

EU:s utrikesministrar är ense om att det behövs en europeisk samordning av framtida katastrofinsatser. Det handlar mycket om att göra hjälpinsatsen mer samordnad, säger utrikesminister Laila Freivalds.

De enskilda EU-länderna har kritiserats för att ha varit helt inriktade på att rädda de egna medborgarna efter flodvågskatastrofen.

Nu funderar EU på hur EU:s medborgare ska räddas om de drabbas av en naturkatastrof långt hemifrån.

Sverige har tidigare föreslagit gemensamma civila snabbinsatsstyrkor, men en del länder värjer sig mot den idén. De vill inte att EU ska få för stort inflytande över deras flygplan och annan räddningsutrustning.

Samordna mer
Istället ska EU samordna framtida räddningsinsatser, säger Sveriges utrikesminister Laila Freivalds.

– Erfarenheterna från Thailand är att vi vet att det behövs ett gemensamt stöd till personal från medlemsländerna, som arbetar i ett katastrofområde av det här slaget. Man behöver samla in information och sprida information om stöd och hjälpbehovet. Man måste tillhandahålla kommunikations- och logistikstöd och samordna evakueringstransporter. Vi har mycket att lära av de händelserna i Thailand, framför allt, säger Laila Freivalds.

EU:s samordning av räddningsarbete kan ske på många olika plan, anser Sverige.

Informera om nödställda
EU kan till exempel samla in och sprida information om behovet av stöd och hjälp vid en katastrof, ge lägesrapporter om nödställda EU-medborgares situation, informera om medlemsländernas insatser och hjälpa till med samordning av evakuering och sjuktransporter.

Sverige föreslår också att EU-länderna regelbundet meddelar varandra på ett ungefär hur många medborgare, som bor utanför landet och hur turistströmmarna till utlandet ser ut.

Diskussionerna om en handlingsplan vid naturkatastrofer fortsätter bland annat om ett förslag om ett varningssystem för jordbävningar i Medelhavet och Atlanten.

Kerstin Brostrand, Bryssel
kerstin.brostrand@sr.se