Prästen Ingemar Simonsson avliden

Malmöprästen och samhällsdebattören Ingemar Simonsson avled på måndagen efter en trafikolycka. Han blev 73 år. Prästen Ingemar Simonsson var känd som en radikal och stridbar person med stort engagemang för fattiga och utslagna både i Sverige och i andra länder.

För en bredare publik blev han känd då han iförd prästkrage var med och ledde de demonstrationer som satte stopp för Sveriges tennismatch mot dåvarande Rhodesia 1968.

Simonsson engagerade sig också för homosexuellas rättigheter och hans kämpade mot alla former av rasism och nynazism.