Dramatisk tysk plan mot influensaepidemi

Många länder runt om i världen diskuterar vad man ska göra om det skulle bryta ut en epidemi av fågelinfluensa. I Sverige ska Socialstyrelsen lägga fram en beredskapsplan. I Tyskland finns redan en katastrofplan.

Svenska Socialstyrelsens beredskapsplan läggs fram om två veckor och regeringen räknar bland annat med att landstingen måste vara beredda att ta fram 6 000 sängplatser.

”Inte en fråga om, utan när”
Experterna på Robert Kochinstitutet i Berlin skriver dock att det är inte en fråga om, utan när, en världsomfattande epidemi bryter ut.

De tyska myndigheterna räknar med att en epidemi skulle kunna bli mycket allvarlig och att stora insatser från samhället skulle behövas.

Värsta scenariot: 150 000 döda
I sin handlingsplan för tyska myndigheter laborerar forskarna på Robert Kochinstitutet med olika scenarier. I värsta fall insjuknar halva tyska befolkningen och 150 000 människor dör de första veckorna.

Det mest troliga är att ca 100 000 människor dör, säger Susanne Glasmacher vid Robert Kochinstitutet.

Virus måste mutera
I Tyskland har rapporten fått stor uppmärksamhet. Men experterna är noga med att betona att en förutsättning för en epidemi är att viruset som i dag orsakar fågelinfluensan, muterar så att det kan spridas från människa till människa.

Frågan är hur aggressivt det virus som hittills tagit 37 människoliv i Asien blir efter en sådan mutation. Det vet ingen i dag.

Skulle en världsomfattande epidemi, så kallad pandemi, bryta ut, finns ingen möjlighet att ta fram ett vaccin i tid. Det är istället de alternativa skyddsåtgärderna som avgör om pandemin går att begränsa, anser experterna.

Kräver hög beredskap
Det Tyskland som tonar fram i de punktvis korta rekommendationerna är ett samhälle som befinner sig närmast i ett krigstillstånd.

Skolor och offentliga platser där viruset kan spridas måste stängas. Munskydd delas ut. Sjukvården tvingas göra hårda prioriteringar och myndigheterna måste anstränga sig för att säkerställa att vatten, elektricitet och kommunikationer fungerar.

De tyska delstaterna uppmanas nu att köpa in förebyggande mediciner som lindrar symptom vid en influensa. Sjukvården måste också förbereda sig för att kunna behandla patienter hemma. Annars överbelastas sjukhusen som riskerar att bli smittohärdar.

Kristian Åström, Berlin
kristian.astrom@sr.se