Farhågor om insektsangrepp överdrivna

Skogsägarna i södra Sverige fruktar nu allvarliga angrepp av skadeinsekter efter den stora stormfällningen av skog. Men nya studier av stormskadad skog visar att skadorna efter insektsangrepp ofta blir mycket begränsade.

Per Olof Hedgren, insektsforskare vid Lantbruksuniversitetet i Uppsala, har de senaste åren studerat granbarkborre i naturreservatet Granåsen i Dalarna efter en stormfällning 2001.

– Man ser ett ganska tydligt mönster. under den första och andra sommaren förökar de sig i de vindfällda träden och sedan under andra, tredje och fjärde året angriper de stående träd. De ger sig på stående träd inom kanske hundra meter från de liggande träden. Det är lokala fenomen, säger Per Olof Hedgren.

Gillar öppna ytor
Det är alltså i närheten av angripna döda träd, som granbarkborrarna kan ge sig på levande träd. Insekterna gillar öppna solbelysta ytor, men går knappast alls in på levande träd i sluten skog.

– Om man ser till hela landskapet så orsakar en lokal stormfällning lokala skador medan man i omgivande landskap inte ser någonting i stort sett, säger Per Olof Hedgren.

I en liknande undersökning i sex olika naturreservat i Västergötland och Småland efter en storm 1995 har man hittat samma mönster, inga stora skador i den levande skogen. Av resultaten har man kunnat formulera en tumregel: ett dött träd, som är koloniserat av granbarkborrar, leder till ett angripet stående träd i kantzonen av en lucka.

Leder inte till allvarliga skador
Slutsatsen av studierna är att man kan lämna betydligt fler stormfällda träd i skogen än lagen medger utan att det leder till allvarliga skador.

Frågan är då om de här resultaten går att tillämpa på den nya stora stormfällningen i södra Sverige.

– Nu har vi vindfällen över stora arealer och en viktig faktor i utgångsläget är hur många barkborrar som finns och var de finns som kan utnyttja ett stort överskott av yngelmaterial, säger Åke Lindelöw, fältentomolog vid SLU.

Gynnsamt läge
Men läget är trots allt för närvarande ganska gynnsamt, säger Åke Lindelöw.

– Situationen ser bättre ut idag än den gjorde för tio år sedan. Därför att det finns färre barkborrar i landskapet. Det innebär att andelen vindfällen som kommer att bli koloniserade kommer att bli väldigt liten.

Kan man då dra slutsatsen att skadorna inte kommer att bli så stora?

– En väldigt viktig faktor framöver, framförallt kanske år 2006, är väderleken som vi vet har stor betydelse. Populationen från 2005 till 2006 kan ju i sämsta fall öka, säger Åke Lindelöw, fältentomolog.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se