Registerkontroll avslöjade 220 dömda

Kravet på registerkontroll har gjort att 220 personer som dömts för grova brott avslöjats i samband med att de sökt jobb inom skolan eller barnomsorgen de senaste fyra åren. Det skriver Göteborgs-Posten.

Lagen om registerkontroll infördes 2001 för att stärka skyddet för barn och ungdomar mot främst sexuella övergrepp och innebär att den som söker arbete inom skola och barnomsorg måste visa upp ett utdrag ur brottsregistret för arbetsgivaren.

Totalt 360 000 utdrag har tagits fram och 220 har alltså gällt personer som dömts för grova brott.