Staten går back

Trots goda tider för den ekonomiska tillväxten, går det inte bra för statens finanser. För 2004 blev det ett minus på 55 miljarder.

Minussiffrorna för statens finanser väntas bestå. Det här bidrar till att göra det allt svårare för regeringen att behålla målet att den offentliga sektorns finansser ska ha ett överskott på 2 procent av BNP.

För 2004 blev det grovt sett en nolla i stället för ett plus i saldot för den offentliga sektorn. - alltså den sektor som ju består av den samlade ekonomin för staten, kommunerna och ålderspensionssystemet. Regeringens överskottsmål 2 % är räknat som ett genomsnitt under en period med hög- och lågkonjunktur. Och tillväxten i den svenska ekonomin var hög förra året och väntas bli bra även i år - ändå är det inget som talar för att regeringen kommer att nå sitt överskottsmål de närmaste åren. Det säger Cecilia Hermansson - ekonom och prognoschef på Föreningssparbanken

Att arbetslösheten är hög är en nackdel för statens finanser. Beräkningar som det statliga ekonomistyrningsverket gjort visar att om den går ner med 1 procentenhet förbättrar det statsfinanserna med drygt 6 miljarder. Men även ett kraftigt fall i arbetslösheten skulle knappast för att få statsbudgeten att gå ihop och därmed knappast heller för att nå överskottsmålet för de offentliga finanserna. Och att nå det målet blir ännu svårare efter 2007, då EU kräver att PPM-delen i pensionssystemet inte ska räknas in i den offentliga sektorn:

 Christer Hillbom